Skal jeg betale skat af min kryptovaluta?

Kursen på Bitcoin er eksploderet igennem det seneste halve år, og har tiltrukket mange nye investorer. Samtidig har medierne været fyldt med historier om at store firmaer flytter en del af deres likvide kapital over i Bitcoins, her i blandt Tesla, Micro Strategy og PayPal. Samtidig har Amerikas ældste bank, Bank of New York, MasterCard og PayPal meldt ud at de vil tillade deres kunder at benytte og opbevare Bitcoins. 
Mange har kastet sig over markedet, for at få deres bid af kagen. Dog er det de færreste der har sat sig ordentligt ind i, hvad det betyder rent skattemæssigt.
Selvom der er udsigt til store fortjenester, skal man være opmærksom på hvad man laver, for skatten af fortjenesten er høj, og omvendt er fradraget for tab lavt.

 Indhold:Indledning

I takt med den stigende interesse for kryptovaluta, og Skat´s adgang til registrene hos 3 Danske og nogle Finske børser, er det blevet endnu mere aktuelt at du husker at få angivet din skat på selvangivelsen, hvis du vil undgå at løbe ind i problemer fremadrettet. Skat har indtil videre gennemgået omkring 500 handler, og har den vej igennem stukket skattebilletter ud for omkring 30 millioner kroner. 

Bemærk at al information der gives i denne artikel, udelukkende har til formål at oplyse om de generelle områder omkring skat af kryptovaluta. Har du brug for hjælp til en konkret sag, bør du kontakte en skatterådgiver, eller bede om et bindende svar fra Skat.

Earn 350 USD per hour

 

AML - Anti Money Laundering

Også kendt som Hvidvaskningsloven, er en lov der tilstræber at krimielle og skatteundragere ikke kan benytte sig af de almindelige kanaler, for at hvidvaske de midler som er tjent sort, eller ved kriminel aktivitet. Sagt på en anden måde, det er altså en lov der skal tilsikre, at der bliver betalt skat af de midler der er i omløb. Denne lovgivning stiller også krav til virksomheder og banker, om at de skal risikovurdere deres kunder, og skal melde til hvidvasksekretariatet, hvis de har mistanke om at deres kunder hvidvasker penge. Dette har desværre udmøntet sig i at mange Danske banker helt siger fra i forbindelse med transaktioner, til og fra kryptovalutabørser.

 

Anti Money Laundering

 

KYC - Know Your Customer

KYC er begrebet der dækker over at man skal kende sin kunde, og det kommer til udtryk, når man ønsker at oprette sig som bruger på en børs, hvor man bliver bedt om at verificere sig med officielle identitetspapirer: pas, kørekort eller lignende, samt uploade et her og nu foto af sig selv, så de kan se at det stemmer overens med det dokument man har uploadet til børsen. I visse tilfælde skal man også bekræfte sin adresse, hvilket gøres ved at tage et billede af en forbrugsregning, eller et bankudtog.

 

Hav dokumentationen i orden

Når det gælder kryptovaluta og skat, så er det med at have dokumentationen i orden, og den del af det, kan du lige så godt vænne dig til at have styr på fra start, så du ikke bliver overrasket den dag Skat beder om dokumentation, for de køb og salg du måtte have foretaget i løbet af året. Det vil sige at ud over et regnskab over dine køb og salg, er det også vigtigt at du gemmer de dokumenter/emails der kan bekræfte dine køb, og derved dit ejerskab af den kryptovaluta du råder over.

Det vil sige du skal som minimum forholde dig til følgende bilag:

  • Købs-, salgs, og betalingsbilag
  • Kontoudskrifter fra banken vedrørende køb og salg af kryptovaluta
  • Udskrift af løbende transaktioner og beholdninger
  • Oplysninger der kan bekræfte indtrædelsestidspunkt.
  • Din offentlige adresse på din wallet
  • Eventuel anden dokumentation, der kan bekræfte dit ejerskab

Paperwork

 

Beskatning

Når du køber eller sælger kryptovaluta, anses det som hovedregel for spekulation, og er som sådan skattepligtigt. Der findes meget få undtagelser fra denne anskuelse, og det skal være mere end veldokumenteret, for at dette ikke er tilfældet. Et eksempel kunne være at du køber noget kryptovaluta, udelukkende med det formål at bruge det som betalingsmiddel, og ikke har mere stående end det du forbruger.
Med spekulation menes at du har erhvervet din kryptovaluta, med henblik på at opnå en fortjeneste. Kryptovaluta anses som et formuegode, og er ikke skattepligtigt efter kursgevinstloven, men derimod statsskattelovens § 5, hvorfor eventuel gevinst eller tab, skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

På din årsopgørelse skal du derfor indføre din fortjeneste i rubrik 20 (Anden personlig indkomst uden AM bidrag), og et eventuelt tab skal indføres i rubrik 58 (øvrige lønmodtagerudgifter).

Det vil igen sige at du kan risikere at skulle betale 52,06% i skat af dit overskud, måske mere, hvis du også overskrider grænsen for hvornår der skal betales topskat.
Da dit tab er et ligningsmæssigt fradrag, vil det kun udgøre ca. 30%, og det betyder igen at hvis dit tab er på kr. 1.000,- vil det reducere den samlede skat med kr. 300,- 

FIFO - First In First Out

Når du skal opgøre din fortjeneste på din kryptovaluta, gøres det som hovedregel efter FIFO metoden. Dette gør at det godt kan være lidt tricky, og meget omstændigt. Metoden betyder at de coins du har købt først, også er dem du sælger først, altså er der ikke tale om en gennemsnitspris, men den regulære købspris på det tidspunkt du har erhvervet dine coins.

Du skal opgøre hver handel for sig, og kan derved ikke trække et eventuelt tab fra den ene handel, fra overskuddet i den anden handel. Derimod skal de opgives i henholdsvis rubrik 20 og 50 på årsopgørelsen.

 

Eksempel:

I januar køber du 10 coins, til en værdi af kr. 100,- pr stk. og igen i februar køber du 10 coins, men denne gang til en værdi af kr. 200,- pr. stk.
I Marts vælger du så at sælge 8 af dine coins for kr. 300,- pr. stk.

Nu ser dit regnskab ud som følger:

Købspris: 8 X 100 Kr. 800,00
Salgspris: 8 X 300 Kr. 2.400,00
   
Fortjeneste: 2.400-800 Kr. 1.600,00

 

De 1.600,00 kr. skal indføres i rubrik 20 på årsopgørelsen, og du har nu 2 coins tilbage af dem du købte i januar til Kr. 100,- pr. stk. og 10 coins købt i februar til Kr. 200,- pr. stk.

Du vælger nu at sælge de sidste 12 coins til Kr. 100,- pr. stk. og derved ser regnskabet således ud:

 

Købspris: 2 X 100 Kr. 200,00
Købspris: 10 X 200 Kr. 2.000,00
Salgspris: 12 X 100 Kr. 1.200,00 
   
Tab: 1.200-2.200 Kr. -1.000,00

 

Det vil sige at du på denne handel har et tab på Kr. 1.000,- og disse skal så overføres til årsopgørelsens rubrik 58.
Dette betyder igen at selv om du har en netto fortjeneste på Kr. 400,- ved at gennemføre disse 2 handler, bliver du beskattet af Kr. 1.600,- og får fradrag for Kr. 1.000,-
Denne praksis gør at man skal være meget opmærksom når man sælger, da man hurtigt kan forvandle et overskud til et underskud.

 


Enhver handel skal angives

Hvis du vælger at trade på den eller de børser du benytter dig af, så skal du være opmærksom på, at samtlige handler, uanset om du handler fiat til coins, eller coins til coins er skattepligtige på salgstidspunktet. Det vil sige at hvis du har en portion Bitcoins, som du vælger at trade for en anden coin, så vil din afsståelse af  dine Bitcoins være at betragte som et salg, og skal derfor opgives på årsopgørelsen, uagtet at du har genivesteret dem i en anden coin.

 

Eksempel:

I Januar køber du 2 coins til Kr. 100,- pr. stk. og igen i februar køber du 1 coin til Kr. 200,- 
I marts vælger du så at trade 2 af dine coins, der i mellemtiden er steget i værdi, og nu koster Kr. 500,- pr. stk. for 10 stk. af en anden type, der har en pris af Kr. 100,- pr. stk.

Da vi endnu engang skal forholde os til FIFO princippet, kommer regnskabet til at se således ud:

Købspris: 2 X 100 Kr. 200,00
Salgspris: 2 X 500 Kr. 1.000,00
   
Fortjeneste: 1.000-200 Kr. 800,00

 

Det bevirker så, at selv om du aldrig har haft overført beløbet til fiat, så skal du nu svare skat af fortjenesten på Kr. 800,- og at disse skal noteres i rubrik 20 på årsopgørelsen.

 

 

Renter

 


Trading Fees

Købs- og salgsomkostninger, de såkaldte trading fees i forbindelse med handler, hvor kryptovaluta er erhvervet i spekulationsøjemed, skal henholdsvis tillægges købsprisen, eller fratrækkes afståelsessummen. jvf. SKM2018.130.SR


Renter og dividender

Rundt omkring på børserne, er det muligt at hensætte sine coins i diverse programmer: Staking, Earn, Dividende med mere. Ofte er det muligt at finde nogle ganske fornuftige afkast på de coins man har i de forskellige programmer. 10-20% i årlig rente er ikke uhørt, bl.a. kører Crypto com, men 10% i deres staking program, både på appen og på deres Exchange.

Og her er så hagen. Ganske som med alt andet der vedrører kryptovaluta, skal det opgives som indtægt i rubrik 20 på årsopgørelsen, og det vil igen betyde, at dine 10% kan meget hurtigt skrumpe ind, og blive reduceret til omkring 5%. 
Om det skal opgives en gang om året, eller du kan vente til du trækker dine coins ud, er jeg ikke sikker på, men jeg forventer, som med alt andet der vedrører skat, at skal det opgives en gang om året.

Konklusion

Selv om det kan være lidt omstændigt med udregningen af skat, og den høje skatteprocent, så fortvivl ikke. Set i lyset af at det kan være den investering der kan gie det bedste afkast, både på kort og på lang sigt, så er det værd at bøvle lidt med den papirmæssige del af sagen. 
Hodler du, så er du endnu bedre stillet, da du først skal opgive din indkomst til Skat, det år hvor du trækker pengene ud igen. 

Er du ikke en ørn til regnskab, så fortvivl ikke. Koinly er en hjemmeside der tilbyder at holde styr på dit regnskab, og er samtidig en hjemmeside der kan forbinde med de fleste børser og wallets via API eller csv filer. Ydermere overholder det de krav som Skat har opstillet, og du kan derved få et regnskab der er lige til at gå til, uden alle frustrationerne.
Vil du i gang med Koinly, kan du ved at benytte følgende link: https://koinly.io/ få en velkomst bonus på $20, så det er bare med at komme igang.

 

Henvisninger

Samar Law: Den ultimative guide til Bitcoin og Skat

Skats udgivelse omhandlende: Bitcoins og anden kryptovaluta

Skatterådets afgørelse af 20 marts 2018: SKM2018.130.SR - Gevinst og tab ved handel med bitcoins og ether

 

Bemærk at al information der gives i denne artikel, udelukkende har til formål at oplyse om de generelle områder omkring skat af kryptovaluta. Har du brug for hjælp til en konkret sag, bør du kontakte en skatterådgiver, eller bede om et bindende svar fra Skat.

 

Vidste du at jeg har et nyhedsbrev? Nå da, ikke det... læs med her, og få 5 grunde til at du ikke skal abonnere på mit nyhedsbrev

Eller hvad med noget helt andet, du kan følge mig på Twitter: 

 

Pin It

Ansvarsfraskrivelse

Alt indhold du måtte finde på denne hjemmeside, er alene beregnet til almindelig oplysning, og kan aldrig stå alene som grundlag for en eller flere investeringsbeslutninger. Jeg opfordrer ikke til at du køber, sælger eller investerer i kryptovaluta, men opfordrer derimod til at du bruger din sunde fornuft.
Det tilrådes at søge alternative informationer og oplysning samt evt. kvalificeret rådgivning hos en finansiel rådgiver, før du beslutter dig for at investere.
The Big & The Small Things kan ikke drages til ansvar for eventuelle tab der måtte opstå, som følge af at benytte de informationer der er tilgængelige på websiden.