En anderledes tilgang til salg af kryptovaluta

 

Hvilken strategi skal jeg vælge?

Der findes forskellige tilgange til måden at håndtere kryptovaluta. 


Hodl

At hodle betyder at du holder dine coins i din wallet, i håb om at de en dag er steget så meget i værdi, at du kan få en god fortjeneste ud af det, når du vælger at sælge.

 

Trække den indskudte kapital ud

Det vil sige at du venter på at din coin er steget 100% i værdi, og derefter sælger du halvdelen af dine coins. Du har derved opnået at få den indskudte kapital ud, og resten kan nu stå at vente på at blive endnu mere værd.

 ETH graf fra Cryto.com Exchange

Sælge når kursen er høj

Man kan også vælge at følge med i kurserne, og sælge når kursen er høj. Dette kan kræve lidt is i maven, da kursen på de coins man har investeret i kan stige eller falde, hurtigere end man har forudset. Det er derfor altid et spørgsmål om man skal sælge nu, eller vente på at kursen stiger yderligere, med risikoen for at den falder i stedet for.

 

Der er mange forskellige meninger om hvilken måde der er den bedste, og jeg vil derfor prøve at give mit bud på en alternativ strategi, nemlig det jeg kalder for en Exit Strategi.

 

Hvad er en Exit Strategi?

Det er ikke ualmindeligt at folk investerer i krypto, og så vælger den tilgang til det, at sælge når kursen når toppen, det er bare de færreste der formår at sælge på det tidspunkt, da man enten får solgt for tidligt, eller slet ikke får solgt sin kryptovaluta igen, da kursen når at falde drastisk, inden man fik gjort noget ved det.

Peaks in crypto chart

Når vi kigger på ovenstående illustration, så kan vi se at der bliver købt, når prisen er i bund.
Når kursen peaker første gang, så er der mange der sælger, for nu begynder det at gå baglæns.
Andre igen bevarer roen, og forventer en yderligere stigning. En del af af disse falder så fra når kursen falder drastisk efter peak 2, og når aldrig med til toppen.
De sidste er dem der har nok is i maven, til at følge med hele vejen til toppen. E stor del af disse, når aldrig at få solgt, da kursen jo nok stiger en lille smule mere. Til gengæld får de del i rutsjeturen ned igen, og med mindre at de vælger at sælge på vej ned, kan de ende med et udgangspunkt der kan være værre end det de startede med.

For at imødegå dette kan du benytte en exit strategi.

En Exit Strategi er en strategi, hvor du har en plan for hvornår du vil sælge dine coins, - hvor mange du vil sælge på et givent tidspunkt, og til hvilken kurs.
Et eksempel kan være at hver gang værdien er steget 50%, vælger du at sælge 20% af dine coins.

Det er klart at du ikke kan få det samme udbytte på denne måde i forhold til at hodle, men din indskudte kapital vil heller ikke stå til evig tid, og vente på at værdien måtte stige. Ydermere får du kapital fri, som kan bruges til at investere i nye coins.

De fleste børser er indrettet sådan, at du kan sætte dine coins til salg, så de bliver solgt når en given pris er opnået. Ved at have en plan for dette, kan du lade børsen gøre arbejdet for dig, når blot du har gjort dine tal klar.

Exit Strategi for Kryptovaluta

For at arbejde med dette, har jeg begået et Excel regneark, hvor jeg ved at indtaste antallet af coins, samt den kurs de er købt til, får alle de nødvendige tal serveret på en sølvfad. Der er ikke den store raketvidenskab i dette, men det giver et mere fordøjeligt overblik.

Først indtastes værdierne:

I dette tilfælde har jeg købt 15 fiktive coins til kurs 50, og min markedsværdi er derfor 750.

Når disse værdier er blevet indtastet, får jeg følgende oplysninger:

Med udgangspunkt i at jeg vil have en kursstigning på 50%, og når dette er opnået vil sælge 20% af min beholdning, kan jeg se at ved delmål 1, skal jeg sælge 3 coins, når kursen rammer 75. Dernæst kan jeg se at ved Delmål 2 skal jeg sælge 2.4 cois ved kurs 112.5.
Delmål 2 bliver beregnet ud fra delmål 1, og er derfor ikke en 100% værdistigning af startkursen. Det samme gør sig gældende med beregningen af coins der skal sælges. I dette tilfælde skal der sælges 20% af 12 coins, da der jo allerede har solgt 3 stk.
Procentsatserne kan ændres så de afspejler ens forventninger til den pågældende coin. 
Hvis man f.eks. har en coin hvor man ikke forventer en voldsom værditilvækst indenfor overskuelig fremtid, vil det give mening at ændre procentsatserne, så de afspejler dette. Det kunne f.eks. være at sælge 40% ved en kurstigning på 25%. Procentsatsen kan ændres for de enkelte delmål, så det derved er muligt at differentiere hvor meget der sælges hvornår.

 

Det næste bliver så at se hvor meget vi reelt har ud af dette, og det kan vi finde ud af, ved at kigge på følgende:

Her kan jeg se både den profit jeg tager ud pr. delmål, men også den akkumulerede profit.
Den kombinerede værdi, er værdien af den resterende mængde af coins, samt den akkumulerede profit.
Ved at have værdien med, hvis jeg havde valgt at hodle, kan jeg derved udregne hvor meget jeg har "tabt" i forhold til hvis jeg havde holdt mine coins i min wallet. På delmål 2 kan jeg derfor se at ved at sælge på denne måde, har jeg 7% mindre overskud, i forhold til hvis jeg havde hodlet.

Når det så er sagt, så er de 7% kun et forhold imellem at sælge på denne måde, og at hodle, men det er muligt at det reelle overskud er større,  hvis værdien af de solgte coins er blevet geninvesteret, og der er opnået en værdistigning på disse.

Der er mange der vælger at sælge 50% af deres beholdning, når kursen er steget med 100%, så de får deres investerede beløb fri, og for at illustrere hvordan dette ser ud hvis man benytter sig af dette i denne strategi, så kan vi se at den akkumulerede profit stiger i starten, men overskudsgraden i forhold til at hodle falder mere over tid.

 

Selvfølgelig er det også vist visuelt hvordan forholdet er, i forhold til at hodle:


 

Købsstrategi

Når man snakker om kryptovaluta, er det svært at sige noget om hvordan fremtiden ser ud for den enkelte coin eller token. Det er stadig et ungt marked, og priser kan være yderst volatile.
Derfor kan der også være en ide i at have en købsstrategi, så man ikke bare køber når man synes det giver mening. Derfor har jeg også tilføjet hvor meget jeg påtænker at købe, hvis et givent kursfald er til stede.
Her kan det tilføjes, at hvis begge procentsatser er den samme, vil det svare til at man investerer det beløb der skal til, for at ens markedsværdi er den samme som udgangspunktet. 

 

Ved at følge denne simple tilgang til tingene, får jeg vedligeholdt min beholdning, samt har et endnu bedre udgangspunkt, når kursen stiger igen.

Du skal samtidig huske at hver gang du laver et salg, skal der svares skat af fortjenesten.

 

Update 02-04-2021:

Der har været lidt udfordringer med at kommentarer er endt under de forkerte artikler, og det har desværre gjort at denne artikel fra Daniel, ikke ligger hvor den skal:

Daniel har selvfølgelig en rigtig god pointe her, nemlig at der ikke er taget højde for skatten. Det er korrekt som Daniel skriver, at det antal coins der skal trækkes ud for at gå i nul, er højere end det der er angivet her, hvis man skal tage højde for skatten. 
Kigger vi lidt på det, så vil det med en skatteprocent på 52,08 se ud som følger:

Tager vi udgangspunkt i de 100.000 som Daniel nævner som start investering, og vores investering stiger til en værdi af 200.000, så skal vi trække ca. 135.400 ud for at stå med 100.000 i hånden.

50% af de 135.400 er det beløb vi har indskudt = 67.700
De næste 50% er vore overskud = 67.700
Overskuddet er så det der skal betales 52,08% i skat af = 67.700 x 52,08% = 35.258

Det vi står tilbage med er: 67.700+(67.700-35.258)= 100.142 kr. 

 

Derimod er det ikke korrekt at der skal betales kapitalindkomstskat, Skat regner al handel med kryptovaluta som personlig indkomst, og derved bliver du pålagt en skat på 52,08% af dit overskud, og kan kun få fradrag på ca. 30% af dit underskud. 

Dette kan du læse mere om her: Kryptovaluta og skat

 

Du kan finde en kopi af regnearket på Google Sheets ved at klikke her: Exit Strategi
Regnearket kan frit benyttes.

Der tages forbehold for eventuelle fejl i arket.
Har du forslag til forbedringer/ændringer, er du velkommen til at dele dine tanker omkring disse, så de kan komme alle til glæde.

 

Vidste du at jeg har et nyhedsbrev? Nå da, ikke det... læs med her, og få 5 grunde til at du ikke skal abonnere på mit nyhedsbrev

 

Pin It

Ansvarsfraskrivelse

Alt indhold du måtte finde på denne hjemmeside, er alene beregnet til almindelig oplysning, og kan aldrig stå alene som grundlag for en eller flere investeringsbeslutninger. Jeg opfordrer ikke til at du køber, sælger eller investerer i kryptovaluta, men opfordrer derimod til at du bruger din sunde fornuft.
Det tilrådes at søge alternative informationer og oplysning samt evt. kvalificeret rådgivning hos en finansiel rådgiver, før du beslutter dig for at investere.
The Big & The Small Things kan ikke drages til ansvar for eventuelle tab der måtte opstå, som følge af at benytte de informationer der er tilgængelige på websiden.